IT-vakantiewerking De Lift Education

ASS specifieke werking Diest 11 - 18 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Om de specifieke noden van de jongere in kaart te brengen, zal vooraf een grondige bevraging gebeuren.  Allerhande hulpmiddelen (visuele ondersteuning, time-timers, stappenplannen, koptelefoons, prikkelarme ruimtes, …) kunnen uiteraard ingeschakeld worden indien gewenst.
Specifieke aanpassingen van de werking
  • De begeleiding van de jongeren gebeurt door een professioneel team met ervaring met ASS. De lesgevers van De Lift begeleiden de vakantiewerking. Daarnaast zullen vrijwilligers de vakantiewerking ondersteunen.
  • We voorzien per jongere voldoende individuele begeleidingstijd, zoals we ook in onze dagelijkse werking gewoon zijn.