Yieha! Vzw

Inclusiewerking Gent 5 tot 30 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Groepen worden ingedeeld per leeftijd
  • Gestructureerde activiteiten
  • Gebruik van pictrogrammen
  • Aanpassingen in spelletjes
  • Goede communicatie met ouders
  • Aandacht aan structuur
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Yieha! beschouwt jongeren met en zonder beperking als actieve en gelijkwaardige participanten
  • Betrekken iedereen op gelijkwaardige en respectvolle manier
  • Hechten belang aan open communicatie