VFG jong

Inclusiewerking Gent 4 – 13 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Huisbezoek om kennis te maken
  • Extra begeleiding
  • Aanpassingen van activiteiten
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Gemengde groep van kinderen met en zonder beperking
  • Hechte en warme groep kinderen en begeleiders