Gammetoen

Inclusiewerking Aalter Kinderen, jongeren (5 tot 15 jaar)
Specifieke aanpassingen van de werking
  • vrijetijdswerking voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte tot matige fysieke en/of verstandelijke beperking.