Akabe Sint-Johan

Inclusiewerking als ASS specifieke werking Sint-Niklaas 6 tem 35 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Werken met pictogrammen, SMOG
  • Beperken van prikkels
  • Werking op maat van leden
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Individueel bekijken van noden per persoon
  • Goed en wederzijds contact met ouders
  • Leiding volgt regelmatig bijscholingen