Jong KVG De Rattekes

ASS specifieke werking Puurs, Ruisbroek (Geen vast lokaal) 18 tot +25 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Concrete taal
  • Aparte opdrachten
  • Geduldige leiding
  • Duidelijke afspraken
Specifieke aanpassingen van de werking
  • Geen verplichte wekelijkse aanwezigheid
  • Mogelijke opvang voor + 18 jarigen
  • Verschillende soorten activiteiten