De Funfabriek

ASS specifieke werking Antwerpen 3 tot 12 jaar
Specifieke aanpassingen voor ASS
  • Kleine groepen (max 12 kinderen)
  • Kinderen worden vooraf gezien
  • Vooral wordt de planning doorgegeven + foto’s van deelnemers en begeleiders
Specifieke aanpassingen van de werking
  • 3 dagen dagopvang
  • FUNdag (dagactiviteit in een bepaald thema)